Dovolte mi pozvat vás všechny na meditační setkávání ve studiu WANG v Hranicích. Postupně se společně budeme věnovat slovem vedeným meditacím z programu Meditation 101, který spadá pod FPMT – Nadaci pro zachování mahajánové tradice. S těmito meditacemi jsem se setkal právě při studiu programu. Připadaly mi velmi zajímavé, lehce pochopitelné a poučné.

Napadlo mě, že bych je mohl přeložit do českého jazyka a nabídnout i ostatním lidem. K tomuto mi FPMT udělila povolení a následně díky ochotě a laskavosti ctihodné Tenzin Palmo mohla být založena meditační skupina, která vychází z oficiální studijní skupiny LONGDOL LAMA v Praze.

 

Seznam slovem vedených meditací z programu Meditation 101:

  1. Počítání dechů (Counting the Breaths)
  2. Prostá pozornost (Bare Attention)
  3. Mysl jako obloha (Mind Like the Sky)
  4. Mysl jako oceán (Mind Like the Ocean)
  5. Devítičlenné dýchání (Nine Round Breathing)
  6. Transformace negativních zkušeností na pozitivní (Transforming Negative Experiences into Positive)
  7. Očištění světlem (Purification with Light)
  8. Světelné tělo (Body of Light)
  9. Vytváření altruistické motivace (Generating an Altruistic Motivation)
  10. Pěstování vyrovnanosti (Cultivating Equanimity)

 

Konkrétní termíny jednotlivých setkání budou vypsány vždy měsíc předem na webových stránkách. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo má zájem i jednotlivých setkání. Nejlepší však je, pokud absolvujete všechna setkání, čímž nejen trénujete mysl, ale vytvoříte také velké množství zásluh a pozitivní motivace.

Účast je bezplatná nebo za dobrovolný příspěvek (Dána).