Lama Zopa Rinpoche

Láma Zopa Rinpočhe je duchovním ředitelem FPMT. Narodil se narodil v roce 1946 v Thami v Nepálu, nedaleko známé jeskyně v Lawudo, kde jeho předešlé vtělení, Lawudo láma, meditoval posledních dvacet let svého života. Rinpočhe, jak je oslovován svými studenty, učí v angličtině a jeho nezaměnitelný styl zdůrazňuje nutnost učení praktikovat a učinit každý okamžik života smysluplným tak, že si budeme neustále připomínat oddanost guruovi a motivaci bódhičitty a že se budeme intenzivně věnovat praxím na očištění negativit a nashromáždění zásluh, abychom učení uskutečnili ve svém srdci, nikoli pouze skrze intelektuální studium. Rinpočhe také posledních třicet let dohlíží na veškeré aktivity, projekty a centra FPMT. Jeho vize jsou rozsáhlé a zahrnují mnoho vzdělávacích a charitativních projektů. Vždy klade důraz na následování přání Jeho Svatosti Dalajlámy v každém ohledu.

.