Před samotnou účastí na společných, slovem vedených, meditacích by bylo velmi vhodné seznámit se alespoň s úplnými základy buddhismu a meditace. Existují školy, které upřednostňují meditační praxi před studiem teorie. Škola Gelug považuje i teoretické znalosti za velmi důležité. Meditovat bez alespoň základních znalostí je přirovnáváno ke snaze lézt po zamrzlé skále bez rukou.    A jelikož meditace je prostředkem k transformaci mysli, ke změně náhledu a k osvícení, Jeho Svatost Dalajlama říká:

„Osvícení můžeme dosáhnout jen cvičením v meditaci. Neexistuje žádný jiný způsob, jak transformovat svou mysl.“

Myslím si, že je rozumné a smysluplné, abychom základy znali. Zvládnout je můžete samostudiem doma prostřednictvím dvou základních bodů:

  1. zhlédnutí cca. dvouhodinového záznamu přednášky ctihodné Tenzin Palmo, která základy buddhismu přednesla ve studiu WANG při její návštěvě
  2. studium knihy „Jak meditovat“, jejíž autorkou je mniška Pema Chödrön
    Kniha je psána pochopitelně a zajímavě.
    .
    Tištěná verze – Zakoupit tištěnou verzi
    Elektronická PDF verze – Zakoupit elektronickou verzi (ihned ke stažení)